CZ EN

Stipendia pro studenty

Program Ricardo Stipendium nabízí finanční podporu studentům vysokých škol, studujících obory v oblasti vědy, technologie, strojírenství a matematiky.

Kdo se může o stipendium ucházet?
 • Studenti magisterského programu vysokých škol v ČR (včetně období studia v zahraničí v rámci programu Erasmus)
 • Studenti bez omezení pobytu na území České republiky (např. občané EU / EHP, kteří jsou držiteli trvalého pobytu)
 • Upřednostňujeme studenty, kteří:
  • mají zájem o spolupráci na diplomové práci
  • mají zájem o práci na částečný úvazek nebo brigádu v naší společnosti během studia či letních prázdnin
Naše finanční podpora
 • Třem studentům magisterského programu bude poskytnuta finanční podpora do výše 25,000 Kč za semestr (50,000 Kč celkem za jeden studijní rok)
Jak žádat o stipendium
 • Nejpozději do 31. 7. 2018 odešlete vyplněný přihlašovací formulář
 • K formuláři připojte tyto přílohy
  • motivační dopis
  • životopis
  • kopii
   • OP nebo pasu ze zemí EU/EEA
   • pasu a platného potvrzení o trvalém pobytu na území České Republiky
   • diplomu ukončeného bakalářského studia spolu s přehledem studijních výsledků (může být zasláno později v případě, že jste diplom ještě neobdrželi)
   • potvrzení o navazujícím magisterském studiu
Výběr kandidátů
 • Vybraní studenti budou pozváni na pohovor do naší společnosti
 • Pohovor bude v angličtině
 • Kandidáti předvedou prezetanci o sobě, její formát bude upřesněn v pozvánce
 • Žadatelé o stipedium budou následně vyrozuměni o výsledku své žádosti