CZ EN

Diplomové práce

Ricardo Prague podporuje studenty při spolupráci na bakalářských, magisterských a dizertačních pracích z technických oblastí. Témata závěrečných prací vypisujeme jak vlastní, tak umožňujeme diplomantům konzultace s odborníky na již zadaném tématu práce.

Vedení závěrečných prací probíhá po vzájemné dohodě mezi diplomantem a odborným konzultantem naší společnosti.

Pokud máte zájem s námi psát svou závěrečnou práci, prosím přihlaste se zde.